Sốc: Bất chấp ý muốn ông Park, Quang Hải có thể không dự AFF Cup 2022

Sốc: Bất chấp ý muốn ông Park, Quang Hải có thể không dự AFF Cup 2022

Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, do AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA Days. Vì lý do này, độ

Chanathip không dự AFF Cup 2022

Chanathip không dự AFF Cup 2022

“Tôi quyết định không dự King’s Cup và AFF Cup 2022 vì cho rằng cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi.