HọpbáoGiảiNhàthầuNA2019:Tạocộtmốclịchsửtừlầnthứ2HọpbáoGiảiNhàthầuNA2019:Tạocộtmốclịchsửtừlầnthứ2

Ý tưởng về một giải đấu dành riêng cho anh em hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cuối cùng cũng đã bước sang năm thứ 2. Có rất nhiều thay đổi về quy mô tổ chức khiến Nhà thầu Nghệ An 2019 đang là một trong những sân chơi đáng chú ý nhất “phủi” Nghệ trong năm nay.