KMKoreaLinkOpenCup2020:LễhộibóngđácộngđồngtiếngHànxứNghệ

Cuối cùng thì sân chơi bóng đá học đường đáng chú ý hàng đầu trong năm 2020 của tỉnh Nghệ An đã được bấm nút khởi tranh. 8 đội bóng thuộc Cộng đồng học tiếng Hàn đã biến ngày khai mạc Korea Link Open Cup 2020 thành một lễ hội bóng đá thực sự.