Chanathip không dự AFF Cup 2022

Chanathip không dự AFF Cup 2022

“Tôi quyết định không dự King’s Cup và AFF Cup 2022 vì cho rằng cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi.