Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền: “Chấn thương của Đình Trọng không nên phẫu thuật”

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền: “Chấn thương của Đình Trọng không nên phẫu thuật”

Mới đây, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho biết ban huấn luyện Đội tuyển Quốc gia đang cân