Đàotạobóngđácộngđồngchotrẻem:NhìntừTrạihèbóngđáYamaha

Đàotạobóngđácộngđồngchotrẻem:NhìntừTrạihèbóngđáYamaha

Trại hè bóng đá Yamaha trong 3 lần tổ chức liên tục từ năm 2012 đến nay không chỉ gây hứng thú với học viên và phụ huynh mà ngay cả với những HLV người Việt Nam.