Vòng5HPL-S6:Ơngiời,CườngQuốc,GiaViệtthắngrồi!

Sau rất nhiều những nỗ lực, rốt cuộc Cường Quốc và Gia Việt cũng đã biết đến mùi chiến thắng. Trong khi đội bóng nhà Bia có chiến thắng tưng bừng trước Moon thì Gia Việt cũng có 3 điểm quan trọng trước Du Lịch…

Vòng5HPL-S6:Ơngiời,CườngQuốc,GiaViệtthắngrồi!

Sau rất nhiều những nỗ lực, rốt cuộc Cường Quốc và Gia Việt cũng đã biết đến mùi chiến thắng. Trong khi đội bóng nhà Bia có chiến thắng tưng bừng trước Moon thì Gia Việt cũng có 3 điểm quan trọng trước Du Lịch…